1397/01/21
برگزاری کارگاه آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع (References) برای اعضای محترم هیئت علمی
برگزاری کارگاه آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع (References) برای اعضای محترم هیئت علمی
برگزاری کارگاه آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع (References) برای اعضای محترم هیئت علمی
1397/01/21
برگزاری کارگاه آموزش جستجوی منابع الکترونیک برای اعضای محترم هیئت علمی
برگزاری کارگاه آموزش جستجوی منابع الکترونیک برای اعضای محترم هیئت علمی
1396/12/23
دسترسی به ویرایش هفتم (2019) اطلس آناتومی Netter
دسترسی به ویرایش هفتم (2019) اطلس آناتومی Netter
1396/12/23
دسترسی به ویرایش نهم کتاب برانوالد قلب
دسترسی به ویرایش نهم کتاب برانوالد قلب
1396/12/12
برقراری دسترسی به مجموعه Dentistry & Oral پایگاه اطلاعاتی Ebsco
برقراری دسترسی به مجموعه Dentistry & Oral پایگاه اطلاعاتی Ebsco
1396/11/15
دسترسی رایگان به مقالات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) در دهه مبارک فجر
دسترسی رایگان به مقالات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) در دهه مبارک فجر
1396/10/10
امكان استفاده از دوره آموزشي Online ناشر BMJ
امكان استفاده از دوره آموزشي Online ناشر BMJ